VÁŽENÍ RODIČIA, Z TECHNICKÝCH PRÍČIN NIE JE MOŽNÉ SŤAHOVAŤ DOLUUVEDENÉ DOKUMENTY. 

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

Informácie k nástupu detí do MŠ

Čo dieťa potrebuje do MŠ

Organizácia, pokyny a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ na šk.rok 2021/2022

Povinnosti zák. zástupcov, prevádzkové pokyny

Adaptačný pobyt

Podmienky prijímania detí do MŠ

Ospravedlnenie neprítomnosti predškoláka
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Súhlas so spracovaním osobných údajov

COVID - 19

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa od 25.2.2022

Písomhé vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník

Oznámenie o výnimke z karantény


Tlačivá, žiadosti

Ospravedlnenie neprítomnosti predškoláka

Oznámenie o dôvode neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprim. vzdelávania

Informovaný súhlas zák.zást. - pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

Súhlas lekára s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa (zo zdrav. dôvodov)

Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa (iné dôvody)

Súhlas lekára s individuálnym vzdelávaním (zdrav. dôvody)

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ

Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV)

Čo by malo vedieť dieťa pred nástupom do ZŠ

Povinné predprimárne vzdelávanie - info

Pokračovanie PPV - časté otázky

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tipy pre rodičov, referáty

Logopedické riekanky

Predčitateľská gramotnosť detí predškolského veku - referát

Rozvoj grafomotorických zručností detí predškolského veku - referát

Čo by mal budúci prvák vedieť - prezentácia

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky