O nás

Zriaďovateľom našej materskej školy je obec Dolný Hričov. Materská škola Slniečko poskytuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku 3 - 6 rokov. Deti sú rozdelené do dvoch tried - triedu "Mravčekov" a triedu "Včielok".

KOLEKTÍV  MŠ

Kolektív tvoria štyria pedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí a dvaja nepedagogickí zamestnanci.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Janka Hanusová

Učiteľky: Mgr. Martina Regiecová, Eva Janičíková, Bc. Adriána Ballayová

Nepedagog. zam.: Jana Masná, Marta Marčišová

ZAMERANIE

Deťom sa snažíme vytvoriť podnetné prostredie, kde sa veľa naučia a budú sa cítíť príjemne. Vzdelávacie aktivity sú zameraná na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, rôznymi edukačnými aj mimoškolskými aktivitami deti poznávajú ľudové zvyky a tradície a v neposledom rade podporujeme u detí zdravý životný štýl.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Zvedavé Slniečko"
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky