Aktivity na apríl pre "Včielky"

1. Na vajíčko maľované

   Veľkonočné kraslice

   Veľká noc - prezentácia

   Aktivity-Jar-Veľká noc

   Poznáte zajka - pieseň

   Ako zajko šibal - rozprávka

2. Chránime si prírodu, živá a neživá príroda

    Živá a neživá príroda - prezentácia

    Živá a neživá príroda - prezentácia

    Deň Zeme 22.apríl - prezentácia

    Vranka Separátorka - prezentácia

    Triedenie odpadu - aktivity - prezentácia

    Ekologické pravidlá

    Živá a neživá príroda - pracovný list

    Chránim prírodu - pracovný list

    Kvapôčkový kolotoč - pracovný list

    Čisto doma, čisto v prírode - pracovný list

    Živá voda, význam vody pre život - pracovný list

    Ako víly potrestali človeka - rozprávka

    Najvzácnejší poklad lesa - rozprávka

    Ako bobrík Ondrík zachránil les - rozprávka

    Ako bobrík zachránil delfinka - rozprávka

    Tri svište - Lovec - rozprávka

    Tri svište - Krikľúni - rozprávka

    Tri svište - Nebezpečenstvo - rozprávka

    Triedime odpad - pieseň

    Smejko a Tanculienka - Naša Zem - pieseň

    Pali a Pali - Príroda - pieseň

3. Zvieratá a ich mláďatá

    Zvieratá a ich mláďatá - prezentácia

    Zvieratá a ich mláďatá II. - prezentácia

    Domáce a hospodárske zvieratá - hádanky, opis obrázku, riekanky, básničky - prezentácia

    Domáce zvieratá - matematika - farby, tvary, počet

    Opakovanie - pracovné listy

    Tri mačiatka - rozprávka - prezentácia

    Ako zvieratká zabudli prebudiť Mackovcov zo zimného spánku - rozprávka

    Zacvičme si raz, dva, tri

    Domáce zvieratá - tvorenie

4. Bezpečnosť na ceste

    Bezpečnosť na ceste - prezentácia

    Pozor na ceste - pravidlá

    Bezpečnosť na ceste - kvíz

    Omalovanky - dopravné značky

    Matematika - spájanie chýbajúcich častí

    Pohybové aktivity - koordinačné hry

Grafomotorika

    Grafomotorika - pracovný list

    Grafomotorika - pracovný list

    Grafomotorika - pracovný list

    Grafomotorika - opakovanie línií - pracovný list

    Grafomotorika - opakovanie línií - pracovný list

Matematika a práca s informáciami

    Matematika - geometrické tvary - pracovné listy

    Matematika - logika - pracovný list

    Matematika - čísla a vzťahy - pracovný list

    Matematika - čísla a vzťahy - Jarná víla - prezentácia

    Matematika - priestorová orientácia - pracovný list

Jazyková výchova

    Jazyková výchova - Jarné kvety - prezentácia

    Jazyková výchova - pracovný list

    Jazykový výchova - pracovný list

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky